„ASUS ROG” PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA


1.      Szervezés és lebonyolítás

 • A promóciós játék szervezője a Hardverker Online Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. földszint, adószáma: 13707329243, cégjegyzékszám: 01-09-869052, továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A promóciós játékok időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.bestmarkt.hu oldalon.
 • A Szervező bármely, a jelen promóciós játékkal (továbbiakban: „Játék”) kapcsolatos döntése minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.
 • Szervező fenntartja magának a jogot a promóciós játék felfüggesztésére vagy törlésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, illetve vis maior esetén.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Játék feltételeit, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli.

2.      Játékban való részvétel

 • A Játékban részt vesz minden vásárló, aki a játék időtartama alatt Szervezőnél (Hardverker Online Kft.) ASUS ROG kiegészítőt vásárol értékhatártól függetlenül, valamint a www.bestmarkt.hu oldalon a vásárlás során a játékban való részvételre feliratkozik, elfogadva ezzel jelen játékszabályzatot és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait (név, lakcím, email cím, telefon) a Szervező tárolja.
 • A Játékban nem vehetnek részt: viszonteladóink, illetve azon vásárlók, akik a játék feltételét képező termékkel kapcsolatban érvényesítik elállási jogukat, azaz a terméket visszajuttatják a forgalmazóhoz és pénz visszatérítést kérnek.
 • A Játékban nem vehetnek részt: a Hardverker Online Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
 • A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

3.      A promóciós játék időtartama

 • A promóciós játék teljes időtartama: 2017. március 1, 0:00 órától 2017. március 31. 24:00 óráig tart.

4.      A játék menete

 • Minden vásárló adata egy közös adatbázisba kerül, aki a promóciós játék ideje alatt üzletünkben vagy webáruházunkban (www.bestmarkt.hu) vásárol, illetve elfogadja a Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót („Elfogadom a Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót a promócióban való részvétel céljából” checkbox bejelölésével).
 • A nyertes és tartaléknyertest a promóciós játék idejének lejártával április 3-án (hétfő) 14:00 órakor adatbázisból választjuk ki nyilvános sorsolással, melynek folyamán egy számítógépes program generálta véletlen számok szerint kerülnek meghatározásra a nyertesek.

5.      Promóciós ajándék

 • A sorsolás folyamán egy nyertest és egy tartaléknyertest választunk ki gép segítségével.

  5.2. Nyeremény: 1db ASUS GTX 1060 Dual 3GB GD5 Videokártya, Bruttó 79.900,Ft* értékben.

*A bruttó érték alatt a termék aktuális bruttó árának kerekített összegét értjük.

5.3. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb esetleges fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.      Promóciós ajándék átvétele

6.1. A nyertes nevét a játék végét követő 7 munkanapon belül a Szervező közzéteszi a weboldalán (www.bestmarkt.hu), és a játékos által a játék engedélyezésekor megadott e-mail címen és telefonszámon is értesíti a nyereményről.

6.2. A nyertesnek a nyereményt az értesítést követő 15 napon belül személyesen kell átvennie a Szervező 1094 Budapest, Ferenc tér 5. földszint alatt található üzletében nyitvatartási időben.  Amennyiben ez határidőn belül nem történik meg, úgy a sorsolás tartaléknyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező. A promóciós ajándék átvételével kapcsolatban felmerülő költségek és kiadások (pl. az ajándék átadásának helyszínére történő utazási költség) a Nyertest terheli.

6.3. Az 5.2. pontban meghatározott nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. A nyereményt a nyertes, illetve az általa megjelölt személy a Szervező által meghatározott a 6.2. pontban meghatározott módon, helyen és időben veheti át személyi igazolvány bemutatásával.

6.4. A Szervező a promóciós nyeremény minőségéért felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen jellegű igényével a gyártóval szemben jogosult fellépni. Szintén nem ad alapot igényérvényesítésre, ha a Nyertes nem elégedett a nyereménnyel.

7.      Adatvédelem

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi tv.”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
 • Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, kifejezett hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező a játék céljából tárolja. Szervező az adatokat azért kezeli, hogy jelen promóciót le tudja bonyolítani és a résztvevők között ki tudja sorsolni a promóciós ajándékot, fel tudja venni a Nyertessel a kapcsolatot és részére átadja a promóciós ajándékot.
 • A játékosok a promóciós játékokban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza honlapján. A játékosok nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
 • A Résztvevő adatait a Szervező a sorsolásig kezeli, azt követően törli.
 • A Résztvevő a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén: +36-1-216-3619, info@bestmarkt.hu
 • A Szervező az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt, erre irányuló kérelem esetén írásban közöl. A Résztvevő bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását.
 • Jelen játékszabályzatban és az Adatvédelmi tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező mint adatkezelő felel. A Szervező az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.
 • Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével a Szervezőhöz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.5., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási szám: 455

Javaslatokat, vagy észrevételeket az info@bestmarkt.hu  e-mail címre várunk.

 

Budapest, 2017. február 28.
Hardverker Online Kft.

Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

BestMarkt


Pörgesd meg a kereket és nyerj!


Add meg az email címedet és teszteld a szerencsédet!